İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu | Tes-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube

19 Ocak 2022 çarşamba                      Sayı : 31724

 

RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

 

 

Karar Sayısı: 5124

 

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2022 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28/1/2022, diğer yarısının 29/4/2022 tarihinde ödenmesine,

 

2- Söz konusu İşçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2022 tarihinde ödenmesine,

 

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

18 Ocak 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bize Ulaşın

Copyright © 2024 – Tüm Hakları Saklıdır.