Şube Tarihçesi | Tes-İş İstanbul 2 No'lu Şube

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul’da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu.

Sendikanın Kurucuları: Haşim Özmer, Cevdet Dikmen, Sebahattin Tükelman, Halit Çetin, Hasan Kaçar, Ali Baysal, Fethi Özür, Selahattin Tan, Kemal Madi, Ferhat Yelve, Tevfik Elçin,Ahmet Özve Seyfettin Özbel.

21 Ekim 1951 tarihinde yapılan ilk genel kurulunda “Terkos Su İşçileri Sendikası” ile birleşme ve İstanbul İşçi Sendikaları birliğine üye olma kararları alındı.

İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nin üyesi olması nedeni ile 1952 yılında kurulan Türk-İş’nde kurucusu ve üyesi oldu.

6 Eylül 1953 tarihli Genel Kurulda Cevdet Dikmen, başkan oldu.

6 Kasım 1954 tarihinde yapılan Genel Kurulda Cemil Gitmez, başkan seçildi.

15 Şubat 1956 tarihli Genel Kurulda Cemil Sermiyasoğlu, başkan seçildi.

18 Ağustos 1957 tarihli Genel Kurulda tüzük değişikliği yapıldı ve Sendikanın adı “Su-İş” Türkiye Su İşçileri Sendikası olarak değiştirildi. Cemil Sermiyasoğlu yeniden başkan seçildi.

28 Eylül 1960 tarihli Genel Kurulda da Sendikanın Başkanı değişmedi ve Emin Türkeli Başkan Vekili, Seyfettin Özbel Genel Sekreterliğe getirildi.

Su-İş (Türkiye Su İşçileri Sendikası)’nın 01 Temmuz 1962 tarihli Genel Kurulu’nda Sendikanın uzun adı “Türkiye Baraj, Enerji, Su ve Sulama İşçileri Sendikası” olarak değiştirildi.Bu Genel Kurulda Sendikanın BaşkanlığınaNihat Kaya, Başkan Vekilliğine Nurettin Sezener ve Genel Sekreterliğe Muzaffer Tezer seçildi.

1963 yılında, ileriki yıllarda enerji işkolunun tek ve gerçek sahibi ve enerji işçisinin güçlü sesi olacak Tes-İş Sendikası 12 Aralık 1963 tarihinde “Türkiye Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu” kuruldu.

1963 yılında çıkartılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu’na göre gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapmak amacıyla 16 Şubat 1964 tarihinde toplanan Genel Kurulda, Sendikanın BaşkanlığınaNihat Kayayeniden seçilirken Nurettin Sezener Genel Sekreterliğe seçildi.

26 Şubat 1966 tarihli Genel Kurulda yapılan tüzük tadili ile Sendikanın kısa adı “Türkiye Su İş Sendikası” olarak değiştirildi.Bu Genel Kurulda yapılan seçimlerdeNihat Kayayeniden başkanlığa seçilirken, Nevzat Özbay Genel Sekreterliğe, M.Emin İşcan Mali Sekreterliğe seçildi.

18 Şubat 1968 tarihinde yapılan 9-11 Mart 1970 tarihlerinde yapılan 10.Genel Kurulu’nda da BaşkanlığaNihat Kayave Genel Sekreterliğe Nevzat Özbay ve Mali Sekreterliğe M.Emin İşcan yeniden seçildiler.

27 Şubat 1972 tarihli Genel Kurulda Türkiye Su-İş Sendikası Uluslararası Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası’na (IFPCW) üye olmasına karar verildi. Bu Genel Kurulda mevcut yöneticiler yeniden seçildiler.

 

27 Nisan 1975 tarihli Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında BaşkanNihat Kayave Genel Sekreter Nevzat Özbay ve Mali Sekreter M.Emin İşcan yeniden göreve getirildi.

Siyasi bir amaçla yeniden düzenlenen işkolları yönetmeliğine göre, İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğü hizmetlerinin enerji iş kolundan çıkartılarak genel hizmetler işkoluna aktarılması üzerine, Türkiye Su-İş Sendikası açık kalmak üzere Tüm Su-İş (Trakya, Marmara Bölgesi Su, Elektrik ve Tüm Belediye Hizmet İşçileri Sendikası) kuruldu.

Sendikanın kurucuları Nevzat Özbay, M.Emin İşcan, Mehmet Çetin, Şeracettin Özgüder, Mehmet Aydın, Ahmet Karaduman ve Ahmet Solak’tı.

Tüm Su-İş Sendikası’nın ilk Genel Kurulu 4 Ocak 1976 tarihinde yapıldı.Türk-İş’e bağlı Belediye İşçileri Sendikası Federasyonu’na (BİF) üye olunması kararının alındığı genel kurulda Nevzat Özbay başkanlığa seçildi.

Tüm Su-İş Sendikası’nın 28 Ağustos 1977 tarihinde 2.Olağan Genel Kurulu yapıldı. BaşkanlığaNihat Kaya, Genel Sekreterliğe Nevzat Özbay ve Mali Sekreterliğe M.Emin İşcan seçildi.

Nihat Kaya1977 genel seçimlerinde Adalet Partisinden İstanbul Milletvekili seçildi.Nihat Kaya7 Ekim 1979 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat etti.

Tüm Su-İş ve Su-İş Sendikaları maddi ve manevi yönden iç içe görev yaptı. Her iki teşkilatın yöneticileri ve üyeleri de aynı şahıslardı.

28 Mart 1982 tarihli Genel Kurulda sendika tüzüğünün bazı maddeleri yeniden düzenlendi. Bu genel kurulda “Türkiye Su-İş Sendikası” ile “Tüm Su-İş Sendikasının “Tüm Su-İş Sendikası” çatısı altında birleştirilmesi kararı alındı.

İki sendikanın birleşmeden sonraki uzun adının “Marmara ve Trakya Belediyeleri Baraj, Enerji, Su ve Sulama ile Tüm Hizmet İşçileri Sendikası” olmasına karar verildi.

28 Mart 1982 tarihli Genel Kurulda yapılan seçimlerde, Başkanlığa M.Emin İşcan, Genel Sekreterliğe Nevzat Özbay seçildi.

7 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’ndan sonra çıkartılan yeni işkolları yönetmeliğine göre İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü işyerinin değişen işkolu numarası ile 16.sıradaki Enerji işkolunda olduğu belirtildi.

Tüm Su-İş Sendikası, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun geçici 1.maddesi gereğince federatif sistemden milli tip sendikaya dönüşen Tes-İş Sendikası’na bağlanma kararı aldı.

3 Eylül 1983 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu’nda Tüm Su-İş Sendikası kendisini feshederek Tes-İş Sendikası’nın İstanbul -5 no’lu Şubesi oldu.

Silahtarağa Termik Santrali işyerinin Tes-İş Sendikası İstanbul-1 no’lu Şubesi’nin faaliyet alanına dahil edilmesi ile bu işyerinde faaliyet gösteren İstanbul-4 no’lu Şube 02-04 Aralık 1983 tarihli Tes-İş Sendikası’nın 1.Genel Kurul kararı ile kapatıldı.

İstanbul-5 no’lu Şube olarak Tes-İş Sendikası’na iltihak eden Tüm Su-İş Sendikası’nın, Tes-İş İstanbul şubeleri sıralamasındaki sıra numarası İstanbul-4 olarak değiştirildi.

İstanbul-4 no’lu Şube yönetiminde Başkan M.Emin İşcan, Başkan Vekili Enver Çeşmeci, Genel Sekreter Nevzat Özbay ve Mali Sekreter Mustafa Topçu görev yapıyorlardı.

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi’nin 1.Olağan Genel Kurulu 12 Kasım 1983 tarihinde yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında;Şube Başkanlığına M.Emin İşcan, Şube Sekreterliğine Nevzat Özbay, Şube Mali Sekreterliğine Enver Çeşmeci, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Muhammet Samastı, Şube Eğitim Sekreterliğine Muhittin Akar seçildi.

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi’nin 2. Olağan Genel Kurulu 1 Haziran 1986 tarihinde yapıldı.

Şube Başkanlığına M.Emin İşcan, Şube Sekreterliğine Nevzat Özbay, Şube Mali Sekreterliğine Enver Çeşmeci, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Muhammet Samastı ve Şube Eğitim Sekreterliğine Muhittin Akar yeniden seçildiler.

İstanbul-4 no’lu Şube’nin 3.Olağan Genel Kurulu 12 Mart 1989 tarihinde yapıldı.

Şube Başkanlığına Emin İşcan, Şube Sekreterliğine Nevzat Özbay, Şube Mali Sekreterliğine Enver Çeşmeci, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Muhammet Samastı ve Şube Eğitim Sekreterliğine Musrafa Güner seçildiler.

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi 4.Olağan Genel Kurulu 15 Mart 1992 tarihinde yapıldı.

Şube Başkanlığına M.Emin İşcan, Şube Sekreterliğine Nevzat Özbay, Şube Mali Sekreterliğine Muhammet Samastı, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mustafa Güner,Şube Eğitim Sekreterliğine Cevdet Bakır seçildi.

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi Başkanı M.Emin İşcan 31 Aralık 1993 tarihinde görevinden istifa etti.

İstanbul-4 no’lu Şube Yönetim Kurulu yedek üyelerinden 1.yedek üye H.Ziya Tozanoğlu göreve davet edildi.10 Ocak 1994 tarihinde toplanan Şube Yönetim Kurulu’nun yaptığı görev bölümünde;

Şube Başkanı                :           Nevzat Özbay

Şube Sekreteri               :        Muhammet Samastı

Şube Mali Sekreteri    :           Mustafa Güner

Şube Teşk. Sekreteri   :           Cevdet Bakır

Şube Eğitim Sekreteri:           H.Ziya Tozanoğlu

 

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi’nin

25 Mart 1995 tarihinde yaptığı 5.Olağan,

7 Kasım 1998 tarihinde yaptığı 6.Olağan,

7 Nisan 2002 tarihinde yaptığı 7.Olağan

Genel Kurullarında da Yönetim Kuruluna; Şube Başkanlığına Nevzat Özbay, Şube Sekreterliğine Muhammet Samastı, Şube Mali Sekreterliğine Mustafa Güner, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Cevdet Bakır, Şube Eğitim Sekreterliğine H.Ziya Tozanoğlu seçildiler.

İstanbul-4 no’lu Şubenin Eğitim Sekreteri H.Ziya Tozanoğlu 1 Ekim 2005 tarihinde görevinden istifa etti.

Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubesi’nin 8.Olağan Genel Kurulu 24 Aralık 2005 tarihinde yapıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında;Şube Başkanlığına Nevzat Özbay, Şube Sekreterliğine Muhammet Samastı, Şube Mali Sekreterliğine Mustafa Güner, Şube Teşkilatlandırma SekreterliğineYaşar Akarsuve Şube Eğitim Sekreterliğine Bülent Kızılay seçildiler.

22-23-24 Aralık 2006 tarihinde akdedilen Tes-İş Sendikası 8.Olağan Genel Kurulu’nda (Federatif sistem dahil 16.Genel Kurul) alınan Genel Kurul kararı doğrultusunda, Tes-İş Sendikası İstanbul-4 no’lu Şubenin unvanı, Tes-İş Sendikası İstanbul-2 no’lu Şubesi olarak düzenlendi.

 

Tes-İş Sendikası İstanbul-2 Nolu Şubesi’nin 9.Olağan Genel Kurulu 19 Temmuz 2009 tarihinde yapıldı.

 

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında; Şube Başkanlığına Muhammet SAMASTI, Şube Sekreterliğine Mustafa GÜNER, Şube Mali SekreterliğineYaşar AKARSU, Şube Teşkilatlandırma SekreterliğineHakan ERİŞve Şube Eğitim SekreterliğineAdem AŞIKKUTLUseçildiler.

 

logo_footer

TES-İŞ İSTANBUL 2 NO'LU ŞUBE
TÜRKİYE ENERJİ, SU ve GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI
Copyright (©) TES İŞ 2 NO'LU ŞUBE 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Büyükdere Caddesi No: 56/2 Mecidiyeköy - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: 0212 275 72 30 Faks: 0212 266 17 42
Designed by eNeS