Toplu İş Sözleşmeleriyle, Üyelerimiz Açısından Elde Edilen Kazanımların, Ekonomide Yaşanan Gelişmeler ve Kanuni Düzenleme Sonucunda Sosyal Haklar Kapsamında Yemek ve Yakacak Yardımı Hususunda Toplu İş Sözleşmesi Düzeni İçerisinde Taraflara Yapılacak İyileştirme Protokolü Hk. Genel Merkezimizin Yazmış Olduğu Talep Yazımız Ektedir. | Tes-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİYLE, ÜYELERİMİZ AÇISINDAN ELDE EDİLEN KAZANIMLARIN, EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER VE KANUNİ DÜZENLEME SONUCUNDA SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YEMEK VE YAKACAK YARDIMI HUSUSUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİ İÇERİSİNDE TARAFLARA YAPILACAK İYİLEŞTİRME PROTOKOLÜ HK. GENEL MERKEZİMİZİN YAZMIŞ OLDUĞU TALEP YAZIMIZ EKTEDİR.

Bize Ulaşın

Copyright © 2024 – Tüm Hakları Saklıdır.